Kategorie

Archiwum

Korzystanie z wyrażeń regularnych w OpenOffice.org

Znajdź spacje

Edytor tekstu w pakiecie OpenOffice.org ma imponujące możliwości wyszukiwania słów, fraz i zwrotów. Aby skorzystać z tych funkcji, należy zapoznać się z wyrażeniami regularnymi

27.09.2004

Czasami nie zależy nam tylko na odnalezieniu wybranego słowa. Jeżeli jest ono bowiem często używane, otrzymamy zbyt wiele wyników wyszukiwania. Przydałyby się zatem funkcje pozwalające na przykład określić, w którym miejscu akapitu powinien znajdować się interesujący nas wyraz albo na odwrót - gdzie w żadnym przypadku być go nie powinno.
 
Całkiem jak w awk
Darmowy edytor tekstu pakietu OpenOffice.org oferuje zaawansowane funkcje wyszukiwania, dostępne po wydaniu komendy Edycja | Znajdź i zamień albo po wciśnięciu kombinacji klawiszy [Ctrl]+[F]. Po pojawieniu się okienka Search& Replace należy zaznaczyć opcję Wyrażenia regularne , a w polu Szukaj podać wzór wyrażenia, zawierający odpowiednie znaki sterujące. Dla przykładu: jeżeli chcemy odnaleźć w tekście słowo "aby", ale tylko pod warunkiem, że pojawiło się ono na początku akapitu, to w polu Szukaj powinniśmy wpisać frazę ^aby . Przedstawiona niżej tabela zawiera listę wyrażeń regularnych rozpoznawanych przez OpenOffice'a. Osoby zaznajomione z Uniksem prawdopodobnie zauważą podobieństwo znaków specjalnych edytora do tych znanych z programów awk albo grep.
Wyrażenia regularne w OpenOffice.org
Znak Opis Przykład Wynik
. Dowolny znak b.bel bubel, bąbel
^ Słowa umieszczone na początku akapitu ^wyszukiwanie -
$ Słowa umieszczone na końcu akapitu akapitu$ -
* Dowolna - także zerowa - liczba wystąpień znaku poprzedzającego Ab*c Abc, ac, abbc, abbbbbc
+ Przynajmniej jednokrotne wystąpienie znaku poprzedzającego An+. Anna, Anka, ani
? Znak poprzedzający występuje tylko raz albo nie pojawia się wcale tek?st Tekst, test
\n Wyszukiwanie znaków łamania wiersza, wprowadzanych za pomocą kombinacji klawiszy [Shift]+[Enter] - -
\t Tabulatory - -
\> Frazy znajdujące się na końcu słowa Znaczy\> Zaznaczy, oznaczy
\< Frazy znajdujące się na początku słowa \<Znaczy Znaczyć, znaczył
^$ Puste akapity (zawierające tylko znaki końca akapitu) - -
^. Pierwsze znaki akapitów - -
& Dodaje do oryginalnej frazy wpisanej w polu Znajdź ciąg podany w sekcji Zamień na - -
[abc] Wyszukiwanie dowolnego znaku ze zbioru opisanego między nawiasami [] D[aó][ćlł] Dać, dal, dół
[a-t] Znaki z podanego zbioru (tutaj od A do T) W[a-z][ć-ł] Wał, wyć
[a-dn-s] Znaki ze zbiorów A-D i N-S - -
[^a-d] Znaki spoza zbioru (tutaj: A-D) - -
\xYYYY Znak o kodzie szesnastkowym YYYY \x20A4 £
| Frazy, które pojawiły się przed lub po znaku | (alternatywa) Katalog | folder Katalog, folder
{2} Liczba wystąpień poprzedzającego znaku An{2}a Anna
{2,3} Liczba określająca, ile razy znak poprzedzający może wystąpić A{2,3}by aaby, aaaby
() Fraza w nawiasie traktowana jest jako wzorzec, do którego można odwołać się w dalszej części wyrażenia; należy wówczas podać numer wzorca (Pra)\1dziadek prapradziadek
\ Ignorowanie znaków specjalnych Require\(\) Require()
[:digit:]? Cyfry - -
[:space:]? Spacje - -
[:print:]? Znaki drukowalne - -
[:cntrl:]? Znaków niedrukowalne - -
[:alnum:]? Znaki alfanumeryczne - -
[:alpha:]? Litery - -
[:lower:]? Małe litery (przy włączonej opcji Uwzględniaj wielkość liter) - -
[:upper:]? Wielkie litery (przy włączonej opcji Uwzględniaj wielkość liter) - -

< poprzedni | następny >

Zobacz także

Kategorie

© Copyright 1993-2013 Burda Communications Sp. z o.o.
Powered by Treehouse