Kategorie

Tips&Tricks

Windows Vista

Aktywacja paska startowego u góry ekranu

Vista, w przeciwieństwie do XP, nie oferuje możliwości oddzielenia Paska szybkiego uruchamiania od Paska zadań i umieszczenia go na przykład u góry ekranu, a przecież pozwoliłoby to na uzyskanie większej ilości miejsca na ikony i na szybki dostęp do często używanych programów.

04.11.2009

Za pomocą kombinacji klawiszy [Win] + [E] uruchamiamy Eksplorator Windows. Na partycji systemowej w folderze „Użytkownicy” znajdziemy podfoldery wszystkich kont użytkowników. W naszym folderze użytkownika przechodzimy do podkatalogu »AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer«.

Prawym przyciskiem myszy klikamy ikonę folderu „Quick Launch” i z menu kontekstowego wybieramy polecenie »Utwórz skrót«. Następnie klikamy na nowy obiekt – skrót »Quick Launch« – i przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągamy go na górny skraj ekranu. Windows Vista utworzy coś na kształt drugiego Paska zadań z wpisami przeniesionymi z Paska szybkiego uruchamiania.

Ponieważ teraz możemy zrezygnować z Paska szybkiego startu na Pasku zadań, klikamy na Pasku zadań prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy »Właściwości«. W kolejnym oknie dialogowym na zakładce „Pasek zadań” usuwamy zaznaczenie przy opcji »Pokaż pasek szybkiego uruchamiania« i zatwierdzamy zmiany, klikając »OK«.

Oprócz tego możemy teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy na nowym Pasku szybkiego uruchamiania i, aktywując opcję »Zawsze na wierzchu« oraz »Autoukrywanie«, sprawić, aby pasek znikał, kiedy kursor nie znajduje się w górnej części ekranu, a pojawiając się, był wyświetlany przed wszystkimi innymi uruchomionymi aplikacjami.

| następny >

Zobacz także

Kategorie

© Copyright 1993-2013 Burda Communications Sp. z o.o.
Powered by Treehouse