Kategorie

Tips&Tricks

Windows XP

Większy porządek na pulpicie

W folderze „Pulpit” Windows wyświetla między innymi skróty do „Dokumenty udostępnione” i pliki zarejestrowanych użytkowników. Jeśli jesteśmy jedynym użytkownikiem komputera, skróty są zbędne.

04.11.2009

Modyfikacja wpisu do Rejestru pozwala na usunięcie skrótów do folderów. W strukturze Rejestru systemowego w lewym panelu przechodzimy do klucza »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders«. Ten klucz zawiera wiele podkluczy o kodowych nazwach rozpoczynających się i kończących nawiasem klamrowym. Zaznaczamy klucz {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} i usuwamy go. Na pytanie systemu, czy faktycznie chcemy usunąć klucz razem ze wszystkimi kluczami podporządkowanymi, odpowiadamy »Tak«.

Po tym zabiegu z folderu „Moje dokumenty” znikną skróty do „Dokumenty udostępnione” i pliki różnych zarejestrowanych użytkowników.

Wskazówka: Jeśli kiedyś znów będziemy potrzebowali tych ikon, będziemy musieli ponownie utworzyć klucz {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} w »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\MyComputer\NameSpace\DelegateFolders« za pomocą opcji »Edytuj | Nowy | Klucz« Najszybciej możemy to zrobić, zaznaczając go przed skasowaniem i zabezpieczając w pliku REG. By odtworzyć podklucz, wystarczy wtedy dwukrotnie kliknąć na plik REG.

< poprzedni | następny >

Zobacz także

Kategorie

© Copyright 1993-2013 Burda Communications Sp. z o.o.
Powered by Treehouse